Ontwerp en Engineering van 53 woningen

Isabellaveld te Vught
Project locatie Isabellaveld te Vught
Project omvang 53 woningen
Opdrachtgever Van Wanrooij en Van der Heijden
Architect Archifit
Aannemer Van der Heijden bouwbedrijf

de historische context als basis.

Tussen het Stadhouderspark en Fort Isabella aan de noordrand van Vught ligt het Isabellaveld. Het Isabellaveld wordt door Archifit in samenwerking met Van Wanrooij en Van der Heijden omgetoverd tot een gebied waar wonen, recreatie, cultuur en natuur samenkomen.


Bij het ontwerp van de woningen in Isabellaveld zijn we uitgegaan van de historische
context. In dit gebied heeft veel strijd plaatsgevonden in vele eeuwen. Het Fort Isabella
refereert daar nog aan. De bouwstijl van het fort en de latere kazerne hebben we als
inspiratie gebruikt voor onze architectuurkeuzes. De woningen krijgen hierdoor een ruige
uitstraling, waarbij we vooral het materiaal baksteen laten spreken.


Door te kiezen voor slechts één soort roodbruine baksteen en een verschillend aantal woningtypen ontstaan ‘ensembles’ van huizen, die overeenkomsten vertonen met de opzet van het nabijgelegen kazerneterrein. Uiteraard met vele groene elementen voor de levendigheid zoals bomen en grasstroken.

Ontwerp Engineering Architect Woningbouw Vught Isabellaveld

Zo verbinden we het verleden met de toekomst.

Het accent ligt op het ambachtelijke metselwerk, waardoor de nodige detaillering ontstaat.

Zo zijn bijvoorbeeld de dakgoten gelaagd in baksteen opgebouwd, dat zorgt voor een stoere maar verfijnde uitstraling. Aan de voorzijde van de woningen worden vaste bloembakken gemetseld, die voor een overgang met het openbare gebied zorgen.


Een opvallend speels detail zijn de metalen platen aan sommige woningen, waarin een fragment van de vesting wordt weergegeven. Aan de gevel van enkele hoekwoningen komen betonnen panelen, waarop Vughtse verzetshelden uit de Tweede Wereldoorlog worden geëerd. Het totaal van al die schilden, de kleuren en vormen geven een impressie van een nieuwe ‘vesting’.

Ontwerp Engineering Architect Woningbouw Vught Isabellaveld