Engineering 103 grondgebonden woningen en 49 appartementen

De Grote Zeeheldenbuurt te Vught
Projectlocatie Zeeheldenbuurt te Vught
Project omvang 103 grondgebonden woningen en 49 appartementen
Opdrachtgever Woonstichting Woonwijze
Aannemer Huybregts Relou
Architect Mulleners + Mulleners architecten

In de Grote Zeeheldenbuurt te Vught gaat Woonstichting Woonwijze in samenwerking met Huybregts Relou 152 nieuwe woningen realiseren.


Voor dit project zijn wij verantwoordelijk voor het coördineren van de 3D BIM-modellen van de verschillende partijen, coördineren  van het bouwtraject en de daarbij horende informatie te verwerken in ons 3D BIM-model.


Het resultaat; een technische uitwerking, in 3D, voor een praktisch haalbaar project en de benodigde vergunningen.  

EEN MEERWAARDE CREËREN DOOR DE COMBINATIE VAN DIGITALE EN PRAKTISCHE BOUWKENNIS

Huybregts Relou gaat in samenwerking met Woningcorporatie Woonwijze uit Vught  152 woningen in de Grote Zeeheldenbuurt in Vught realiseren. Voor deze ontwikkeling verzorgen wij de enginering van deze 152 woningen. Wij danken Huybregts Relou voor het vertrouwen in ons!


Begin 2019 worden de 78 oude woningen in de Grote Zeeheldenbuurt gesloopt. Huybregts Relou zal daarna  152 nieuwe aardgasloze sociale huurwoningen en appartementen bouwen met energieambitie op BENG niveau. De herontwikkeling van de Grote Zeeheldenbuurt gaat over het gebied dat wordt begrensd door de Michiel de Ruyterweg, Maarten Trompstraat en de Esschestraat. Naast de ontwikkeling en bouw van 152 duurzame woningen is de herinrichting van het openbaar gebied met parkeren, groen en het verkeer onderdeel van het plan. Het streven is de eerste woningen gereed te hebben eind 2020. De totale herontwikkeling loopt tot eind 2021.