ONTWERP EN ENGINEERING INBREIDINGSPLAN 85 WONINGEN

Zijlbergsestraat te Made
Project locatie Made Drimmelen
Project omvang 64 woningen + 21 appartementen
Opdrachtgever Van der Heijden bouw en ontwikkeling
Architect Archifit

VAN INDUSTRIETERREIN NAAR WOONWIJK

Een plek vol historie in het midden van Made. Het project verrijst op de locatie waar al decennialang van Iersel geveltechniek gevestigd is. Een bekend fenomeen in het dorp Made. Deze prominente plek waar de bedrijven zijn ingehaald door de omliggende woningbouw zal ontwikkeld worden tot een gevarieerde woonwijk.  


Met onze kennis gericht op ontwerp, bouw en energetica-concepten weten wij het ideale programma te realiseren waarbij wij alle advieswerkzaamheden verzorgen. Het heeft geleid tot een haalbaar en maakbaar project van 64 woningen en 21 appartementen. In opdracht van Van der Heijden hebben wij diverse haalbaarheidsstudies verricht, het ontwerp en de werkzaamheden en coƶrdinatie rondom de omgevingsvergunning verricht.

STEDENBOUWKUNDIGE INPASSING

Verborgenheid in de wijk, ambacht vanuit de aanwezige industrie en de historie van een rijk veenwinningsgebied zijn als inspiratie gebruikt voor de vormgeving van het stedenbouwkundige plan en de beeldkwaliteit.


Stedenbouwkundig is het voorheen industriƫle gebied door woningbouw omsloten. Het openmaken van het gebied middels een groene as, is een belangrijke keuze geweest om het gebied wederom te betrekken bij haar naaste omgeving. Met respect voor het bestaande groen, wordt het speelveld vergroot, waarin het appartementencomplex centraal in het plan het hoofdaccent vormt. Rondom het appartementencomplex komt ruimte voor de woningbouw in een ruim opgezette groene omgeving.

Architect Het venster van Made Woningbouw ontwerp architectuur engineering
Architect Het venster van Made Woningbouw ontwerp architectuur engineering

ARCHITECTUUR EN HAAR HISTORIE

De beschreven verborgenheid in de wijk, krijgt een nieuwe betekenis in de vorm van grote gesloten vlakken in de gevels. In samenhang met grote gevelopeningen ontstaat er een spel tussen openheid versus geslotenheid. Ambachtelijke metselwerk detaillering refereert naar de voorheen aanwezige ambacht uit de aanwezige industrie waarbij de vertanding in het metselwerk symbolisch is voor het turfsteken.


De prominente aanwezigheid van het bedrijf Van Iersel Geveltechniek zal naast de nieuwe naam voor de wijk, het Venster van Made, ook een belangrijke rol spelen in de kleurstelling en materialisatie van de wijk. Het kleurenspectrum van bauxiet, de grondstof voor aluminium, wordt terugbracht in de materialisatie en zorgt voor warme rode en zachte beige kleuren die een saamhorigheid geven in de gevelaanzichten.

Architect Het venster van Made Woningbouw ontwerp architectuur engineering
Architect Het venster van Made Woningbouw ontwerp architectuur engineering

ENGINEERING + DUURZAAMHEID

De nieuwe woningen in Made worden BENG-Ready uitgevoerd. Dit houdt in dat er voor 50% van de energiebehoefte van de woning wordt voorzien in hernieuwbare energie. Om dit te bereiken worden de woningen in eerste instantie uitgevoerd met een goed isolerende schil. Daarnaast worden er een warmtepomp en PV-panelen toegepast. Om ook de milieulast niet alleen energetisch maar ook qua materialisering te verlagen worden de woningen uitgevoerd met een circulair betoncasco.


Doordat het ontwerp en engineeringsproces integraal is aangepakt kunnen de beslissingen en maatregelen voor onder andere duurzaamheidsambitie snel genomen worden. Daarbij wordt het project geheel uitgewerkt in BIM-model waardoor mogelijke problemen in de uitvoering al in een vroeg stadium naar voren en kunnen deze direct opgelost worden.

Architect Het venster van Made Woningbouw ontwerp architectuur engineering
Architect Het venster van Made Woningbouw ontwerp architectuur engineering