35 woningen Lage Wipstraat

Zevenbergen
Project locatie Lage Wipstraat te Zevenbergen
Project omvang 35 woningen
Opdrachtgever Woningcorporatie BrabantseWaard
Architect Markt 38 Architectuur
Aannemer Huybregts Systeembouw

Huybregts Systeembouw is eerste geworden bij een conceptenselectie. Het team van Archifit heeft samen met Huybregts Systeembouw het conceptontwerp gerealiseerd. Na het winnen van de selectieronde is Archifit gevraagd zorg te dragen voor het uitwerken van de bouwaanvraagtekeningen, verhuur/-verkooptekeningen en uitvoeringsdocumenten. Het project omvat 18 eengezinswoningen en 17 seniorenwoningen.