Ontwerp en engineering 17 circulaire woningen

Den Hoek Helvoirt
Project locatie Helvoirt
Project omvang 17 woningen
Opdrachtgever Van der Heijden Bouw en Ontwikkeling
Architect Archifit

UITVRAAG OP KWALITEIT

In mei 2022 heeft de gemeente Vught een uitvraag gedaan voor 17 woningen in de nieuwbouwwijk Den Hoek. Het bijzondere aan deze uitvraag is dat deze niet beoordeeld wordt aan de hand van het beste bod, maar aan de hand van de beste verhouding tussen circulariteit en haalbaarheid van het plan. Voordat er ook nog maar één lijn op papier is gezet hebben we met onze ketenpartners om tafel gezeten om de uitgangspunten te bepalen.  


Met onze kennis gericht op ontwerp, (circulaire) bouw- en energeticaconcepten, hebben wij alles in huis om het beste plan op te zetten voor deze uitvraag. Het heeft geleid tot de beste verhouding tussen circulariteit en haalbaarheid, waardoor wij deze tender gegund hebben gekregen.

CIRCULAIR bouwen

Circulair bouwen heeft een brede definitie waarbij verschillende strategieën mogelijk zijn. Voor deze woningen is onze leidraad geweest om zoveel mogelijk demontabel te bouwen. Daarbij hebben we vooruit gedacht naar het toekomstscenario van onze bouwelementen. De constructieve elementen van de woningen zijn daarmee niet alleen demontabel gedetailleerd, maar hebben ook een terugnamegarantie van de leverancier. Zo weten we zeker dat onze bouwelementen uiteindelijk niet op de stort belanden.  


We hebben niet alleen naar de toekomst gekeken, maar ook naar de oorsprong van het materiaal. Daar waar de grootste winst te behalen valt hebben we gekozen voor biobased materialen of hergebruikte materialen. Zo is de gevel uitgevoerd met houten gevelbekleding en passen we hergebruikte keramische dakpannen toe.

Architect Circulair Woningbouw NOM natuurinclusief klimaatadaptief

meer dan een mooie schil

Ook in het ontwerp zijn de uitgangspunten van circulair bouwen toegepast. Door de minimalistische uitstraling van de woningen wordt er materiaalgebruik gereduceerd. Zo wordt de gevel bijvoorbeeld uitgevoerd in thermisch behandeld fraké die verder niet meer behandeld wordt. Hierdoor hoeft de gevel niet regelmatig geschilderd of gebeitst te worden met milieubelastende producten. Door de thermische behandeling zal de gevel in de loop van de tijd gelijkmatig vergrijzen.


De verbijzondering in de vorm van een pergola is daarnaast niet alleen esthetisch, maar ook nog functioneel. Door deze te laten begroeien met bladverliezende planten biedt deze in de zomer passieve zonwering, maar zal deze in de winter het licht doorlaten.  

Circulair ENGINEEREN

Circulaire woningen engineeren gaat op een andere manier dan de gemiddelde woning. Er wordt veel gewerkt met prefab elementen. Hierdoor zijn verschillende ketenpartners al vroeg in het proces aangeschoven om BIM-modellen te delen. Door vooraf de modellen van de gevels, de kap en zelfs de badkamer in het model te plaatsen, kan er voordat er daadwerkelijk gebouwd wordt al gezien worden waar mogelijke knelpunten zitten.


De elementen die niet prefab uitgevoerd zijn worden zo demontabel mogelijk uitgevoerd. Zo wordt er waar mogelijk gekozen om leidingen uit de vloer te laten. Waar dit niet mogelijk is worden de leidingen door middel van een folie gescheiden van de afwerkvloer, waardoor alle elementen tijdens de sloop uit elkaar gehaald kunnen worden. Hierdoor werken we zo veel mogelijk met standaard elementen die de leverancier na de sloop terugneemt.

BIM Circulair Architect Engineering