Ontwerp en Engineering Geautomatiseerd Warehouse Marel

Park Forum West in Eindhoven
Project locatie Park Forum West in Eindhoven
Project omvang 15.500m² waarvan 1500m² kantoor
Opdrachtgever Marel Holding BV
Architect Archifit BV
Aannemer Wouters Schijndel / Van Grunsven Groep

ontwerp en Total engineering geautomatiseerd warehouse marel

Marel maakt machines voor de voedselverwerkingsindustrie. Op het moment heeft Marel 15 productielocaties verspreid over de wereld. Voor de nieuwe locatie binnen de Park Forum West in Eindhoven hebben we een geautomatiseerd distributiecentrum ontworpen. Binnen het ontwerp was de integrale duurzaamheid een belangrijke peiler. Er wordt gewerkt naar de kwalificatie BREEAM 'Very Good' en voorbereid op 'WELL'.


In samenspraak met logistiek adviseur Groenewout hebben we de puzzel opgelost voor de interne logistiek en het geautomatiseerde warehouse. Daarnaast hebben we de architectuur van het gebouw afgestemd op de Coporate Identity vanuit Marel Ijsland en het beeldkwaliteitsplan van Gemeente Eindhoven.


Naast de architectuur hebben we ook de BIM-Engineering verzorgd. Het 3D-model dat we hebben opgezet is de basis voor de uitvoering. Daarnaast wordt het ingezet als communciatiemiddel tussen ketenpartners. Op die manier blijven we communiceren en meedenken met de opdrachtgever en aannemer.

"Je ziet dat de architecten en de bouwingenieurs op elkaar ingespeeld en daardoor de juiste zaken snel op papier krijgen."


"De samenwerking met Archifit verliep erg soepel. De dames en heren weten als geen ander hoe ze een traject aanpakken. Ze komen met vernieuwende ideeën, terwijl ze tegelijkertijd dicht bij de praktijk blijven. Je ziet dat de architecten en de bouwingenieurs op elkaar ingespeeld zijn en daardoor de juiste zaken snel op papier krijgen. Daarmee maken ze écht het verschil. Ze bewaken het proces, zowel richting welstand als richting de vergunning. Dat geeft veel vertrouwen en werkt prettig."Ton Mickers, General Capex Manager Marel 1.     HELDERE KUBISTISCHE HOOFDVORM
​​​​​​​

  • massa opbreken in kleinere volumes (min. 1,5m hoogteverschil);

  • alzijdig volume zonder hiërarchie;
  • kantoor is georiënteerd richting de clusterweg;
  • elk volume wordt in een enkel materiaal uitgevoerd.2.    Ter plaatse van dockshelters gevel        terugleggen

  • terugbrengen van uitstulpingen op de gevel;
  • set-back wordt uitgevoerd in beton.


3.    Afwijkingen t.o.v. beeldkwaliteitsplan

  • noorderlichtkappen voor daglicht in de hal, deze zullen niet zichtbaar zijn vanaf straatniveau;
  • ter plaatse van manoeuvreergebied worden H-klinkers toegepast;
  • gevel ter plaatse van de docks wordt uitgevoerd in beton.

Communicatie voor en tijdens het project

Een strakke planning en snel traject, dat was de ambitie. We hebben daarom in een vroeg stadium informatie bij ketenpartners opgehaald en meegenomen in het voorlopig ontwerp. Opdrachtgever en ketenpartners zijn aan de hand van een wekelijks overleg sterk betrokken in het proces. Zo kwamen bij het doorspreken van wijzigingen in het project de consequenties vroeg op tafel, waarmee juiste besluiten genomen konden worden.