Ontwerp en Engineering Stadsdistributiecentrum

Lutkemeerpolder te Amsterdam
Projectlocatie Lutkemeerpolder Amsterdam
Projectomvang 31.500m² warehouse met 4.500m² kantoor
Opdrachtgever Distri Development 4.0
Architect Archifit

EEN STADSDISTRIBUTIECENTRUM MET HOGE AMBITIES

Het nieuwe bedrijvenpark ligt in het hart van de Lutkemeerpolder, een terecht motief om de ontwikkeling naadloos te integreren in de omringende natuur. De zorgvuldige afstemming op de omgeving staat centraal. Door de omgeving te betrekken in de architectuur en te focussen op thema's als circulariteit en duurzaamheid, wordt het gebouw harmonieus ingebed in de omgeving. Houten elementen, weelderige groene gevels en verschillende water- en groenpleinen bij de ingangen van de kantoren vormen architectonische accenten die versmelten met de omgeving.


Aan de zuidzijde is het gebouw gericht op het openbare park, waardoor de gevel zich opent naar voorbijgangers en buurtbewoners. Hierdoor krijgt het gebouw een meer publieke uitstraling en verbindt het de werkomgeving in het warehouse met het aangrenzende waterpark, en vice versa.

Cityhub Architecten Ingenieurs Distributie

EENHEID DOOR EENVOUDIGE VORMEN:

De rationele rechthoekige hoofdvorm van het gebouw is gebruikt om de vormentaal te creëren. Zo bestaat het hoofdvolume uit een zorgvuldig gekozen donkerbruine kleur, welke onderbroken wordt door afwijkend gekleurde gaten en vlakken uit dit volume. Achter de donkerbruine gevel is ruimte gecreëerd voor tweemaal warehouses waartussen een parkeergarage is gesitueerd.


Ter plaatse van de gemaakte 'gaten' uit de hoofdvorm ontstaan de entrees van het gebouw in zowel publieke als logistieke zin. Houten portalen accentueren deze entrees en creëren een spel van vlakken in de gevel. Een samenspel van raampartijen en de houten portalen vormt een rationele verdeling in de gevel. Deze ritmiek ondersteunt de menselijke maat maar tevens ook de eenheid van het gebouw.

Natuurinclusief Klimaatadaptief Architecten Ingenieurs Cityhub

VEEL MEER DAN een stadsdistributiecentrum.

Door te kijken naar verschillende bloeiperiodes en groeimogelijkheden per oriëntatie is een gevel ontstaan die met de seizoenen meebeweegt en langdurig in bloei blijft. In deze groene gevels zijn nestkasten geïntegreerd, waardoor ze de ideale habitat vormen voor vleermuizen, insecten en vogels. Op het terrein is ruimte gereserveerd voor een bloemrijk grasland, waar ook nestkasten en insectenhotels zullen staan om de fauna en biodiversiteit te vergroten.


Het effectief afvoeren van water is een belangrijk thema op het terrein en is daarom geïntegreerd in de entrees van alle kantoren. Aan de zuidzijde gebeurt dit in de vorm van een aquaduct, terwijl bij de overige kantoren waterretentiepleinen worden gebruikt.


Om het welzijn van de medewerkers te bevorderen, zijn er grote glazen gevels ontworpen bij de kantoren, waardoor daglicht diep het kantoor binnenkomt. De hal heeft op meerdere plekken glazen wanden om direct zonlicht binnen te laten en biedt tevens uitzicht. De omgevingen rondom de kantoren en warehouses zijn voorzien van bomen, heggen en bloemrijk grasland, waardoor er altijd een groen uitzicht is vanuit de werkplaatsen en kantoren, wat het werkmilieu van de medewerkers verbetert.

architecten cityhubs BIM engineering